Back to Top

Propozície pretekov

Organizátor: Ivan Belička, Branislav Procner
Dátum konania: 16. 7. 2022

Miesto konania: Futbalové ihrisko TJ Inter Horná Ves, GPS: 48.678233, 18.912526

Kategórie:

Názov kategórie Skratka Vek od. Vek do. Názov trate
Chlapci do 6. rokov M06 0 6  1. kolo na ihrisku ( 300m )
Dievčatá do 6. rokov Z06 0 6 1. kolo na ihrisku ( 300m )
Chlapci od 7. do 9. rokov M09 7 9 1. kolo 1km
Dievčatá od 7. do 9. rokov Z09 7 9 1. kolo 1km
Chlapci od 10. do 12. rokov M12 10 12 3. kolá 3km
Dievčatá od 10. do 12. rokov Z12 10 12 3. kolá 3km
Kategória dievčatá od 13. do 15. Z15 13 15 HOBBY 1. kolo ( 4km )
Kategória chlapci od 13. do 15. M15 13 15 HOBBY 1. kolo ( 4km )
Kategória kadetky od 16. do 18. Z16 16 18 2. kolá
Kategória ženy od 19. do 40. Z19 19 39 HOBBY 2. kolá / ELITE 4. kolá
Kategória ženy 40. a viac Z41 40 HOBBY 2. kolá / ELITE 4. kolá
Kategória kadeti od 16. do 18. M16 16 18 3. kolá
Kategória muži od 19. do 40. M19 19 39 HOBBY 3. kolá / ELITE 5. kôl
Kategória muži od 41. do 49. M41 40 49 HOBBY 3. kolá / ELITE 5. kôl
Kategória muži 50. a viac M51 50 HOBBY 3. kolá / ELITE 5. kôl

Trate:

Názov trate skratka Štart
1. kolo na ihrisku ( 300m ) D03 9:30:00
1. kolo 1km D1 9:45:00
3. kolá 3km D3 10:00:00
HOBBY 3. kolá ( 12km ) H12 10:45:00
HOBBY 2. kolá ( 8km ) H8 10:45:00
HOBBY 1. kolo ( 4km ) H4 10:45:00
Kadetky 2. kolá ( 8km ) K8 12:30:00
Kadeti 3. kola ( 12km ) K12 12:30:00
ELITE 4. kolá ( 16km ) E16 12:30:00
ELITE 5. kôl ( 20km ) E20 12:30:00

Registrácia:

 • Pretekári sa môžu registrovať prostredníctvom online formulára, alebo počas prezentácie najneskôr 15. minút pred štartom kategórie, vyplnením registračného formulára. Online registrácia sa uzatvára v piatok 15. 7. 2022 o 12:00 hod.

Štartovné:

 • Deti zdarma
 • Domáci – 5,- €
 • Ostatní – 10,- €

Úhrada štartovného:

 • V hotovosti počas prezentácie

Služby:

 • Občerstvenie – guláš, pivo, kofola
 • Šatňa s možnosťou sprchy
 • Umývanie bicyklov
 • Občerstvovacia stanica
 • Oficiálny čas na internete

Podmienky účasti:

 • cyklistická prilba riadne upnutá na hlave počas celého trvania pretekov. Pretekári jazdiaci na trati bez prilby budú diskvalifikovaní.
 • Štart na vlastné nebezpečenstvo
 • U dospelých zaplatenie štartovného

Vyhlásenie výsledkov:

 • Prvé tri kategórie o 11.00, ostatné po dôjdení posledného pretekára do cieľa.
 • U detí sa vyhodnocujú zvlášť dievčatá a zvlášť chlapci.
 • Vyhodnocujú sa prvé tri miesta v každej kategórii.
 • Kategórie sa vyhlasujú len v prípade účasti minimálne 5 pretekárov.

Záverečné ustanovenia:

 • Pretek sa koná za plnej premávky, treba dodržiavať dopravné predpisy.
 • Organizátor preteku si vyhradzuje právo na zmeny organizácie preteku a programu.
 • Časy sú len orientačné.

Ochrana súkromia:

á