Back to Top

Registrácia pretekára

Podmienky účasti:
  • účastníci sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť a podaním prihlášky prehlasujú svoju zdravotnú spôsobilosť
  • účastníci musia uhradiť štartovné pri prezentácii pred pretekom.
  • Prihlásením na preteky dávam súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby pretekov a pozitívnu propagáciu a archiváciu foto a video materiálov vyrobenych počas pretekov.
  • Vyhlasujem, že som fyzicky spôsobilý/á/ absolvovať trať pretekov a zúčastňujem sa ich na vlastné nebezpečie a vlastnú zodpovednosť. Beriem na vedomie, že organizátor nezodpovedá za stratu alebo poškodenie osobných veci
  • Viac o podmienkách účasti na stránke Podmienky účasti na preteku.
  • Viac informácií o zásadách ochrany súkromia nájdete na stránke Zásady ochrany súkromia